Opplysingar om deg

SFE Kraft AS er pålagt å samle inn fødselsnummer i overgangen til Elhub, som er eit nytt system for måleverdiar og marknadsprosessar i det norske kraftmarkedet. Retten til å gjere dette følgjer av forskrift om kraftomsetning og netteneste. Les meir her.

Fyll inn opplysingane om deg sjølv nedanfor, så søker vi etter bustadinformasjon. So enkelt!

Bestilling av produkt: (P) YNGRspot (CIS)
Mobiltelefon (søker og fyller automatisk om nummer er registrert)
Høgskule/Universitet *
Fødselsnummer *
Fornavn *
Etternavn *
E-post
Postnummer *
Adresse
Kampanjekode