Opplysingar om deg
SFE Kraft AS er pålagt å samle inn fødselsnummer i overgangen til Elhub, som er eit nytt system for måleverdiar og marknadsprosessar i det norske kraftmarkedet. Retten til å gjere dette følgjer av forskrift om kraftomsetning og netteneste. Les meir her.

Fyll inn opplysingane om deg sjølv nedanfor, så søker vi etter bustadinformasjon.

Bestilling av produkt: (P) YNGRspot
Mobiltelefon
E-post
Fornamn *
Etternamn *
NB! Fødselsnummer *
Adresse *
Postnummer *
Eventuell kampanjekode